Utleieregler

Vi praktiserer forhåndsbetaling. Vårt kontonummer er 1503.68.24201. Merk innbetalingen med leiedato og ditt navn. Prisen er kr. 3.500,-. Vi sender ikke ut faktura men bruker kontrakten som bilag. 

Retningslinjer ved leie av Allaktivitetshuset på Husøy.

Velkommen som leier av Allaktivitetshuset, her følger litt info: 

 • Dersom det skal dekkes bord ute eller benyttes andre utearealer må dette avtales særskilt. 
 • Grus- og gressbaner er ikke en del av leieavtalen. 
 • Det er ikke anledning til å nyte alkohol utendørs. 
 • All røyking skal foregå ute, og sneiper skal kastes i egnede metallbøtter 
 • Kvittering på betaling må forevises ved henting av nøkkel. Nøkkel hentes etter avtale med koordinator og skal leveres tilbake snarest mulig etter endt leie
 • Det er ikke anledning til å gå ned trappen og inn i speidergangen.
 • Det er ikke lov å sette stifter eller spikre i veggen. 
 • Det er ikke lov å overnatte i lokalene. 

Leietaker må: 

 • Rydde og vaske bord og evt stoler, kjøleskap og komfyr. Rydde alle rom for all pynt, (mat)rester og søppel (bruk tack-it for å henge på vegg, spiker og stifter er ikke lov)
 • Sette bord og stoler tilbake på plass 
 • Kaste matrester og søppel i søppelcontainer ute. Nøkkelen til søppelconteineren henger til høyre inne på kjøkkenet. (Stor metallplate er festet til nøkkelen). Det er ikke avfallssortering, husk å låse conteineren etter bruk
 • Vaske gulver og toaletter
 • Vaske alt bestikk og sette tilbake på plass, husk å vaske alt før det kjøres i steamer
 • Tøm oppvaskmaskinen for vann og matrester etter bruk, bruksanvisning henger på veggen.
 • Rydde sneiper og annet utenfor døren opp i metallbøttene
 • Brukte mopper skylles og henges opp.
 • Slukk alle lys, også på toalettene 

Hvis dere er uheldige og knuser noe dekketøy må dette erstattes. Hvis inventar blir ødelagt må det erstattes. Kryss av når oppgavene er utført og lever skjemaet tilbake sammen med nøkkelen. 

Takk for at dere ønsker å leie Allaktivitetshuset, vi ønsker dere et vellykket arrangement.

Her kan du laste ned eller skrive ut utleiekontrakten.
Du kan selv skrive den ut i to eksemplarer hvor du beholder den ene og koordinator den andre. Leien betales inn på konto 1503.68.24201