Her kan du se om Allhuset er ledig til ditt arangement.

Sort markering er tidsrom hvor Allaktvitetshuset er opptatt.

12/05/2022