Velkommen til oss!

Allaktivitetshuset på Husøy drives av øyas lag og foreninger. Huset ligger idyllisk til i skjærgården og leies ut som festlokaler, konferanselokaler og møterom. Ta kontakt med koordinator for utleie, eller registrer ditt arrangement direkte på nettsiden.

Hjem
Sortering av avfall PDF Skriv ut E-post
Det blir ofte en del avfall etter bruk. Vi har avtale med Retura om håndering av dette. For at renovasjonen skal bli gjennomført på best mulig måte er det viktig at du som bruker Allaktivitetshuset sorterer avfallet. Er du usikker på hvordan du sorterer kan du se www.sortere.no.
 
Det vil i løpet av kort tid bli satt opp nye containere. Det må ikke brukes containere som tilhører Husøy Arena AS da tømming av disse blir fakturert idrettlaget. 
 
Kildesortering er en måte å gjøre søppla vår til verdi igjen. Verdi for oss alle. Når alle er flinke til å kildesortere, kan vi nyttiggjøre oss avfallet til produksjon av nye produkter og materialer. Metaller blir støpt om til metallprodukter som bilfelger, spiker og binders. Glass, papp og kartong blir til ny emballasje og nye papir-produkter. Matavfall blir til ny jord.


Ny containerløsning vil bli:

  • Restavfall 1000 l
  • Papp/papir 120 l
  • Plast 240 l
  • Organisk avfall 120 l

Det er koordinator som har ansvaret for at containere blir tømt.

Hvis det er lag og foreninger som bruker huset skal de selv ordne ekstra bestilling avfallstjenester på : 815 52 300. Du blir bedt om postnummer, tast inn 3132. Dette skal godkjennes av foreningens representant i hussstyret.