driver

Målet er at huset med sin sjel og historie skal være et kulturelt og sosialt møte- og aktivitetssted for folk flest, på tvers av alder, interesser og grupperinger. Huset drives av frivillige på frivillig basis.

 • Allaktivitetshuset legger vekt på flerbruk og selvaktivisering og skal inneholde et mangfold av ulike arrangementer og aktiviteter. Huset leier ut flotte lokaler til byens befolkning, både til kommunal og privat bruk.
 • Allaktivitetshuset ligger idyllisk til på Husøy i Tønsberg. Det er kort vei til badeplasser, idrettsanlegg, og kyststi.
 • Det er gode parkeringsmuligheter.
 • Det er muligheter for å leie alt fra møterom for 10 deltagere til storsal som kan dekkes på til 70 gjester. Det er ansatt en egen koordinator som har ansvar for all utleie.

Allhusets historie:

20 april 1983 var det åpningsfest for Allaktivitetshuset på Husøy. Etter åtte år med forhandlinger står det klart.

Fra idrettshus til allaktivitetshus
Klubbhusplanene ble aktuelle allerede i 1975, og et år etter foreslo idrettsforeningen å bygge nytt idretts/garderobehus. Tanken var at man også kunne leie ut til andre foreninger på øye. Det viste seg at flere var interessert i prosjektet, og det ble holdt et fellesmøte for idrettsforening, speidere og Husøy Vel. Her gikk man inn for å bygge et allaktivitetshus på Husø.


Våren 1977
Ingenting har skjedd siden planmøtet. Idrettsforeningen sliter fremdeles med det gamle og synes det er flaut å by gjestene velkommen.
Året etter kan man fremdeles lese "deprimerende" innlegg i Tønsbergs Blad angående det elendige klubbhuset: "Husøy-spillerne drar heller hjem etter kampen for å dusje..." og "Turnforening og korps må reise til Barkåker-hallen når de skal ha oppvisning..."

1979
Det virker som om det går mot en løsning på Husøy IF`s problemer, selv om det fortsatt er vanskeligheter med overtakelse av nødvendig areal til nybygget. Det eneste foreningen har ønsket hjelp fra kommunen til er å forhandle med grunneierne.

1980
5,5 millioner "tippe-kroner går til Vestfold. De skal fordeles på 35 idrettsanlegg.

Husøy og Foynland IF: Garderobe 100.000,-
Husøy og Foynland IF: Håndball/treningsbane 150.000,-
Sem kommunestyre holder møte, og til behandling ligger blandt annet ALLAKTIVITETSHUS,HUSØY!

Tønsbergs Blad 5.november 1980
"Husøy skal få sitt allaktivitetshus som skal dekke behovet for både idrettslaget og de øvrige foreningers virksomhet på Husøy".

Fra 1980 -83 er det stadig nye møter i forbindelse med byggeplanene, og i november 1982 kan man lese i Tønsbergs Blad: "Byggearbeidet går etter planene på Husøy - Allaktivitetshuset vil stå ferdig til påske!".

20. april 1983
HUSET STÅR FERDIG! - åtte års slit og forhandlinger har gitt resultater.
Og resultatet ble meget godt. Huset har høy standard, det er vakkert utført og har fin beliggenhet.
Byggesummen ble ca. 3,5 millioner kroner.
Grunnflaten er på 750 kvaderatmeter, og huset inneholder forsamlingssal, tre møterom, kjøkken, spesialrom for hår og fotpleie og garderobe for håndball og fotball.
Allaktivitetshuset ble drevet som et slags sameie mellom fire av foreningene på Husøy:

 • Idrettforeningen
 • Velforeningen
 • Speiderne
 • Sanitetsforeningen
  To representanter fra hver forening danner ett husstyre som har ansvar for driften. Nå er sanitetsforeningen lagt ned.
  Aktiviteten er stor, og allaktivitetshuset leies ut til mange foreninger og mange slags tilstelninger også private.

 

Fra boken "Husøy -øya vår" 2001

2009
Huset har vært utleid som midlertidig barnehage i noen år. Det er brukt mye tid og energi på å oppgradere huset. Huset framstår nå som moderne og har alle fasiliteter man kan forvente av et moderne samlingslokale.

Husstyret i Allaktivitetshuset

Allaktivitetshuset er drevet av øyenes lag og foreninger og har husstyret som øverste styringsorgan. Følgende representanter er med i husstyret:

 • Husøy & Foynland Idrettsforenings representant
  • Øyvind Schanche Dølør
 • Husøy Sjø Speidergruppes representant
  • Kristin Øilo
 • Husøy Sanitetsforenings representant
  • Anniken Johnsrud
 • Husøy Vels representant
  • Dag Ingar Tenvold

 

Husstyret har 10-12 styremøter i året. Hvis du ønsker å melde inn saker som du ønsker å ta opp i husstyret kan du ta kontakt med den representanten som representerer dine interesser. Husstyret har ansvaret for den daglige driften av Allaktivitetshuset slik at huset har en forutsigbar og trygg økonomi. Overskuddet blir uten unntak brukt til vedlikehld og oppgradering slik at Allhuset til en hver tid skal være ett foretrukket alternativ i vårt nærområde. 

Hvem har nøkler?

Husøy & Foynland Idrettsforening
Øyvind Dølør (8 stk.)
Stig Antonsen (1 stk.) + nøkkel til styrerommet
Geir Levorsen (1 stk.)
Per Jacobsen (1 stk.)
Tommy Dahl (1 stk.)
Bjørn Jensen (0 stk.)
MC Håndballgruppen (1 stk.)
Frank Martiniussen (14 stk.)
Husøy Sjø Speidergruppe
Kristin Øilo (3 stk.)
Husøy vel
Birger Dalatun (1 stk.)
Herman Meier (1.stk)
Husøy Sanitetforening
Nina Hansen (1 stk.)
Tønsberg kommunale Eiendom KF
Willy Roger Holtan (2 stk.)
Jimmy Nygård
Renholder
Astrid Levorsen (1 stk)

Dette skjer snart på Allhuset

Show Full Calendar

Ta kontakt med oss!

Ta kontakt med koordinator hvis du har spørsmål om utleie.

Ta kontakt