Utleieregler

Retningslinjer ved leie av Allaktivitetshuset på Husøy
Velkommen som leier av Allaktivitetshuset, her følger litt info: 

Booking av Allhuset skjer på e-post til koordinator. Det er en visning pr. utleie.

Dersom det skal dekkes bord ute eller benyttes andre utearealer må dette avtales særskilt. Grus og gressbaner er ikke en del av leieavtalen.
Det er ikke anledning til å nyte alkohol utendørs
All røyking skal foregå ute, og sneiper skal kastes i egnede metallbøtter

Koordinator sender ut betalingsinformasjon og kvittering må forevises ved henting av nøkkel.

Leien inkluderer ikke vask, men vask kan leies inn etter avtale med koordinator mot et tilegg i prisen på kr. 500,-

Bygget er godkjent av brannvesenet til 70 stykker.

Leietaker må:

 • Rydde og vaske bord og evt stoler
 • Rydde alle rom for all pynt, (mat)rester og søppel
 • Sette bord og stoler tilbake på plass
 • Kaste materester og søppel i søppelcontainer ute
 • Vaske alt bestikk og sette tilbake på plass, husk å skylle av alt før det kjøres i oppvaskmaskin
 • Alle gulv, kjøkken, gang og toaletter skal vaskes.
 • Sørge for at alle gulv inkludert ganger og toaletter er klar til vasking hvis ikke annet er avtale med koordinator
 • Rydde sneiper og annet utenfor døren opp i metallbøtten
 • Hvis dere er uheldige og knuser noe dekketøy må dette erstattes
 • Hvis inventar blir ødelagt må det erstattes
 • Det lånes/leies ikke ut border, stoler eller dekketøy til bruk utenfor Allaktivitetshuset
 • Maksimalt 50 stykker i lokalet grunnet brannsikkerhet
 • For lag og foreninger som låner huset gjelder vanlige regler. Hvis lokalet ikke er ryddet og vasket godt nok slik at det er klart til utleie vil dette bli fakturert den ansvarlige leietager etter gjeldene takster fra koordinator

For medlemmer i lag og foreninger som leier Allaktivitetshuset til andre formål enn sosiale aktiviteter med deltakerene i fokus vil vanlige leiepriser påløpe.
Aldersgrensen for leie er 25 år.

Dette skjer snart på Allhuset

Show Full Calendar

Ta kontakt med oss!

Ta kontakt med koordinator hvis du har spørsmål om utleie.

Ta kontakt